gitabell

Gi-tabell – från lågt till högt

faktaGI-tabell över livsmedels GI-värde. Sorterat i fyra grupper, från lågt GI till högt GI.

Glykemiskt-index1

Skillnad på snabba och långsamma kolhydrater

faktaSnabba och långsamma kolhydrater påverkar blodsockret på olika sätt. Däremot behöver inte livsmedel med högt GI vara dåligt. Det handlar nämligen om mängden kolhydrater du får i dig.

Glykemisk belastning GB

Glykemisk belastning (GB) – ett rättvisare sätt att mäta

faktaGlykemisk belastning (GB), eller på engelska glycemic load (GL), är ett mer rättvist sätt att se hur livsmedel påverkar vårt blodsocker.

Blodsockerhalt

Påverka ditt blodsocker på rätt sätt

faktaBlodsockerhalten påverkas av många faktorer såsom kost, motion och stress.

Liknande artiklar